0918.987.345

cskh@goldseason.com.vn

Arrow
Arrow
Slider

Tiến độ thi công chung cư Goldseason


Tiến độ thi công chung cư Goldseason
3.38 (67.62%) 21 votes

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN GOLDSEASON NGÀY 26-1-2017

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN GOLDSEASON NGÀY 13-12-2016

tien-do-goldseason-a

tien-do-goldseason tien-do-goldseason1 tien-do-goldseason2 tien-do-goldseason3 tien-do-goldseason4 tien-do-goldseason5 tien-do-goldseason6 tien-do-goldseason7 tien-do-goldseason8 tien-do-goldseason9 tien-do-goldseason10 tien-do-goldseason11

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN 47 NGUYỄN TUÂN NGÀY 28/11/2016

tien-do-thi-cong-goldseason tien-do-thi-cong-goldseason-a tien-do-thi-cong-goldseason-b tien-do-thi-cong-goldseason-c tien-do-thi-cong-goldseason-d tien-do-thi-cong-goldseason-e

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN 47 NGUYỄN TUÂN GOLDSEASON NGÀY 24/11/2016

tien-do-thi-cong-47-nguyen-tuan tien-do-thi-cong-47-nguyen-tuan-a tien-do-thi-cong-47-nguyen-tuan-b tien-do-thi-cong-47-nguyen-tuan-c tien-do-thi-cong-47-nguyen-tuan-d tien-do-thi-cong-47-nguyen-tuan-e Tiến độ thi công dự án 47 Nguyễn Tuân Goldseason

TIẾN ĐỘ THI CÔNG GOLDSEASON THÁNG 10/2016

Dự án chung cư Goldseason 47 Nguyễn Tuân đang hoàn thiện phần móng. Tiến độ Goldseason đang rất tốt, cứ 1 tháng xây lên 2 tầng.

Dự án chung cư Goldseason đang xây phần móng chuẩn bị lên tầng 1.